EGEÇEDER- Ege Bölgesi Çevirmenler ve Çeviri Büroları Derneği - Hakkimizda

Başkanın Mesajı

Başkanın Mesajı

 

 

Değerli Meslekdaşlarım;

Kısa adı Egeçeder olan  Ege Bölgesi Çevirmenler ve Çeviri Büroları  derneğini bu mesleğe sevdalı birkaç arkadaşımla birlikte 2014 yılında kurduk,  büyük emek ve gayret sarfederek bugüne taşıdık. O günden itibaren çevirmenler ve çeviri büroları ile irtibata geçerek bu mesleğe gönül verenleri İzmir ve çevresinde bir çatı altında toplamaya çalışan derneğimizin temel hedefleri arasında sektörümüzün birlik ve beraberlik içinde olması, çevirmenlik sektörünün yasal bir zemine kavuşturulması, çevirinin ve çevirmenin öneminin toplumca kavranması, çevirinin ve çevirmenliğin gereklerine uygun koşulların ve zeminin oluşmasına yönelik gerekli düzenlemelerin yapılması, etik mesleki değerlerin yerleşmesi ve güçlenmesi adına  gerekli faaliyetlerin yürütülmesi ve sahte, naylon ve niteliksiz çevirmen ve çeviri işletmelerinin piyasadan el çektirilmesi yer almaktadır.

Değerli Meslekdaşlarım;

Bu sektöre uzun yıllarını vermiş ve bu camiada önemli işlere imza atmış tercüman ve  tercüme bürosu sahipleriyle  yola çıkmanın haklı gururunu yaşıyorum. Yaşadığımız yüzyıl; sivil toplum kuruluşlarına önem verme, sorunları örgütlenerek çözme ve neticeye varma yüzyılıdır. Başarıya giden yolda adım adım yol aldık ama hiç bir şekilde geri adım atmadık.

Bugünkü mevcut organizasyon yapımız içinde, üyelerimizin ve sektörümüzün sorunlarını çözmek amacıyla  çok yönlü sektörel ve mesleki aktif çalışmalar gerçekleştirme gayreti içindeyiz: Bu bağlamda İzmir’ de sektöre önem veren kişileri kazandırma gayretimiz güzel neticeler  doğurmuştur. Mevcut üyelerimizin  çoğunluğunu çevirmenler ve çeviri işletmeleri oluşturmakla birlikte sektörümüzle alakalı akademisyenlerin de yer almasıyla derneğimizde  farklı katkı ve konumların  ortak bir paydada biraraya gelmesi hedeflenmektedir. Bugün geldiğimiz noktaya baktıkça, kendimize güven geliyor ve yarınlara  umutla bakıyoruz.

 

Değerli Meslekdaşlarım;

Gerek kültürel gelişimimizde gerekse  uluslararası iletişimimizde çevirmenlerin ve çevirinin hak ettiği değeri kazanmasında örgütlenmenin önemi yadsınamaz bir gerçektir.Bu bağlamda Türkiye’nin en büyük üçüncü büyük ili olan  İzmir’de  çeviri işletmelerini tek bir çatı altında toplanarak birlikte hareket etmelerine olanak sağlayacak kurumsal yapının temellerinin atılması elsemdir, gereklidir. Bu bağlamda attığımız her adım bir lütuf değil, görevdir ve bu görevi ifa ederken duyduğumuz iç huzurdan daha derin bir iç huzur olamaz. 

Bu güne kadar olduğu gibi bundan sonra da ileriye dönük atacağımız her adım, laikliğe, demokrasiye, çağdaşlığa, hukukun üstünlüğüne inanan, çok kültürlü bir toplumu zenginlik kabul eden, eleştiriye açık, üreten ve kamu yararını gözeten,  Atatürk ilke ve devrimlerini benimseyen bir anlayış çerçevesinde olacaktır. Bu bağlamda  kamu kuruluşları ve diğer sivil toplum örgütleriyle beraber hareket etmeye büyük önem veriyoruz. Egeçeder, gerekli bilgi, tecrübe ve sektöründe referans sahibi olan yönetim kadrosuyla değerli üyelerimizi kamu, kurum ve kuruluş nezdinde  her daim temsil etmeye hazırdır.  Değerli üyelerimizden alacağımız güç ile sorunlarımızı bir bir çözecek iradeye sahibiz.

Değerli Meslekdaşlarım;

Yolumuz birbirimizi anlamaktan geçmiyorsa, hiçbir yere varamayacağız demektir.Çeviri sektörünün çeşitli nedenlerden daralmasına paralel olarak rekabet ortamının üzerimizde kurduğu verimlilik baskısını bertaraf etmek için işbirliğini mutlak suretle  arttırmak zorundayız. Derneğimize  üye olan çevirmen ve çeviri işletmelerinin  sayısal ve ekonomik temsil gücünü, siz değerli üyelerimizin de katkılarıyla çok daha yüksek bir seviyeye getirmek hedefini, sizlerle beraber paylaşmak istiyoruz. Sektörümüzün yaşadığı mesleki sorunlara duyarlı ve çözüm odaklı  bir sivil toplum örgütü  olarak her zaman katkıda bulunmak temel çalışma prensibimizdir.  Egeçeder olarak siz değerli üyelerimizin de katkıları ile sektörel yapılanma ve gelişim sürecini, en doğru şekilde gerçekleştirmek yükümlülüğünde olduğumuzu sizlere bir kere daha hatırlatmak isterim. Üyelerimizin derneğimiz  tarafından yapılan toplantı ve etkinliklere katılım sağlamaları mesleğimizin sorunların da etkili bir çözüm olacaktır.

Egeçeder’in siz değerli üyelerine derneğimizin mesleki ve kurumsal yapısına verdiğiniz her türlü destek için en içten teşekkürlerimizi sunmayı görev bilmekteyim.

Saygılarımla.

 

Osman Kürşat Serttürk

Dernek Başkanı