EGEÇEDER- Ege Bölgesi Çevirmenler ve Çeviri Büroları Derneği - Haber-detay

Çevirmenler, Kültürlerarası İletişimde Temel Yapı Taşıdır

Her yıl Eylül Ayının son gününde Dünya Çeviri Gününü kutluyoruz.  Dünyada farklı dillere ve kültürlere sahip birçok ülke bulunmaktadır. Çevirmenler bu ülkelerin dillerini anlamakla kalmıyor, kültürlerini de özümseyerek çeviri işlemleri gerçekleştiriyor. Kültürlerarası iletişimde çevirmenlerin rolü yadsınamaz derecede büyüktür. 
Dünyada hemen her meslek gibi çevirmenlik de ihtiyaçlar doğrultusunda doğmuştur ve günümüze kadar gelişim göstererek gelmiştir. Çevirmenliğin ana motivasyonu iletişimdir. İletişim ihtiyacı, ilk diller ile birlikte ortaya çıkmıştır. Bu bağlamda çevirmenlik mesleğinin tarihi temel iletişim araçlarına yani dilin doğuşuna kadar uzanmaktadır. 
 İlk çağlardan bu yana çevirmenlerin hayatımızda olduğunu ve yaşamlarımızı kolaylaştırmak adına canla başla çalıştıkların biliyoruz. Bu açıdan baktığımızda çevirmenlik mesleğinin 5 bin yıl kadar öncesine gittiğini bilmekteyiz. Yapılan araştırmalar sonucunda elde edilen bulgular ışığında en eski yazılı çevirinin Eski Ahit’in Yunancaya çevrisi olduğu saptanmıştır. Bu da M.Ö 3 bin yıllarına tekabül etmektedir. Dil yaşayan bir varlık olduğu için o dönemlerden bu zamana kadar çevirmenlik mesleğinde birçok nokta değişikliğe uğrayarak günümüze kadar ulaşan nadir meslekler arasında yerini almıştır. 
1953 yılından bu yana her yıl 30 Eylül günü Uluslararası Çeviri Federasyonu tarafından kutlanan “Dünya Çeviri Günü” bu tarihte kutlanmasının nedeni ise çevirmenlerin Aziz’i olarak kabul edilen Aziz Jerome’un İncil’in İbraniceden Latinceye ilk çevirisini yaptığı gün olmasından gelmektedir. Bu sayede kutsal metin çok geniş kitlelere ulaşarak anlaşılır olmuştur. İlerleyen yıllarda Birleşmiş Milletler de bu günü resmi olarak kutlamaya başlamıştır. 
Çevirmenlerin yaptıkları çeviri hizmeti oldukça geniş kitlelere dokunarak dünyanın şekillenmesinde önemli rol oynamaktadır. Bir çevirmen işini doğru yaptığı zaman pek çok iletişim sorununu ortadan kaldırarak, kişileri, ülkeleri ortaklaştırma yolunda önemli adımlar atılmasına öncülük edebilmektedir. Bu bağlamda çevirmenlerin önemi geçmişten günümüze artarak gelmiştir. Türklerde çeviri tarihine baktığımızda yapılan araştırmalar sonucunda ilk çevirilerimizin Uygurlar döneminde yapıldığını görmekteyiz. Bunun temel sebebi ise yerleşik hayata geçen ve birçok alanda düzenli bir sistem oluşturmalarıdır. 
Dünyayı birleştirmek ve ortak payda da buluşturmak  oldukça zor bir görevdir. Tüm çevirmenlerimiz bu asil ve zorlu görevin altından başarı ile kalkmaktadırlar. Bu vesile ile Uluslararası Çevirmenlik Federasyonu olarak tüm çevirmenlerimizin 30 Eylül Dünya Çeviri Gününü kutlarız. Daha nice 30 Eylüllere kavuşmak dileğiyle… 

ULUSLARARASI ÇEVİRMENLİK FEDERASYONU
YÖNETİM KURULU

Diğer Haberler